Kullanım Sözleşmesi

Ağva Otelleri Kullanım Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu sözleşme, bir tarafta Ağva Otelleri (bundan sonra “Ağva Otelleri” olarak anılacaktır) ve diğer tarafta Ağva Otelleri web sitesini ziyaret eden ve/veya web sitesi aracılığıyla hizmet veren kişi (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşme, Ağva Otelleri web sitesini ziyaret eden ve/veya web sitesi aracılığıyla hizmet veren Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

3. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

Kullanıcı, Ağva Otelleri web sitesini ziyaret ettiğinde ve/veya web sitesi aracılığıyla hizmet verdiğinde aşağıdaki hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır:

  • Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini yasal ve mevzuata uygun olarak kullanmak.
  • Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini üçüncü şahısların haklarını ihlal edecek şekilde kullanmamak.
  • Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini kötüye kullanmamak.
  • Ağva Otelleri web sitesi ve hizmetlerinin işleyişini bozacak veya engelleyecek herhangi bir eylemde bulunmamak.
  • Ağva Otelleri web sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken diğer Kullanıcılara saygılı olmak.

4. Ağva Otelleri’nin Hak ve Yükümlülükleri

Ağva Otelleri, Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini sunmak için aşağıdaki hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılır:

  • Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini yasal ve mevzuata uygun olarak sunmak.
  • Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini Kullanıcılara güvenli bir şekilde sunmak.
  • Ağva Otelleri web sitesi ve hizmetlerinde meydana gelen teknik arızaları en kısa sürede gidermek.
  • Kullanıcıların kişisel verilerini korumak için gerekli önlemleri almak.

5. Fikri Mülkiyet Hakları

Ağva Otelleri web sitesi ve hizmetleri, Ağva Otelleri’nin fikri mülkiyet haklarına tabidir. Kullanıcı, Ağva Otelleri web sitesi ve hizmetlerini kullanırken bu fikri mülkiyet haklarını ihlal etmez.

6. Sözleşmenin Süresi ve Feshi

Bu sözleşme, Kullanıcının Ağva Otelleri web sitesini ziyaret ettiği anda yürürlüğe girer ve Kullanıcının Ağva Otelleri web sitesini ve hizmetlerini kullanmayı bıraktığı anda sona erer.

Ağva Otelleri, Kullanıcının sözleşmeyi ihlal etmesi halinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk hukuku uygulanır. Bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. Değişiklikler

Ağva Otelleri, bu sözleşmeyi gerekli gördüğü takdirde zaman zaman değiştirebilir. Değişiklik yapılmış sözleşme, Ağva Otelleri web sitesine eklenerek Kullanıcılara duyurulur. Kullanıcı, değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür.

9. Son Hükümler

Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Ağva neresidir ⏮️ - ⏭️ Gizlilik Politikası